به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، در پی حضور تیم مجتمع در بیستمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران، تفاهم نامه همکاری میان مجتمع صنعتی اسفراین و گروه ملی صنعتی فولاد ایران منعقد گردید.
این در راستای تامین شمش اولیه کارخانه های لوله سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران از طریق فرایند ریخته گری پیوسته (CCM) و همچنین سایر قطعات مورد نیاز این شرکت منعقد گردیده است.