اولین سمینار مهربانی در مجتمع صنعتی اسفراین 13 شهریور ماه جاری با هدف توسعه و نهادینه کردن فرهنگ عطوفت و مهربانی و در راستای شعار مجتمع صنعتی اسفراین با عنوان “مهربانی آغاز تحول است” و معرفی فعالیتهای خیرخواهانه این مجتمع برگزار خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، دکتر ملک با اعلام این خبر اظهارداشت: عطوفت و مهربانی و خدمت به مردم و سودرسانی به انسانها در جان و روان آدمی ریشه دارد و مقتضای طبیعت انسانیت است و فطرت اجتماعی بودن انسان و زندگی اجتماعی نیز ایجاب می کند که انسانها به هم نیازمند و وابسته باشند و محکمترین ریشه این وابستگی و رفع نیاز “مهربانی” است و در آیات قرآن کریم نیز از آن بسیار یاد شده است.
مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین، مهربانی را یکی از عوامل پیشرفت در محیط کار و تولید عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، افتتاح دستگاه القاء سختی، افتتاح دفتر صادرات و دفتر برنامه ریزی انبار محصول و افتتاح سالن خشن تراشی این مجتمع را با حضور مسئولین شهرستان خواهیم داشت و از کارگران نمونه و زحمتکش این مجتمع با اعطای نشان مهربانی تقدیر بعمل خواهد آمد.
لازم به ذکر است در این سمینار که برای اولین بار در شهرستان اسفراین و در این مجتمع عظیم صنعتی برگزار خواهد شد آثار برگزیده کارکنان و شهروندان در قالب مقاله، شعر، عکس، نقاشی و فیلم کوتاه با محوریت تأثیر مهربانی و همدلی بر محیط کار و تولید و خانواده و اجتماع ارائه می شود و به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.