دکتر حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی به همراه دکتر حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و فرماندار اسفراین و هیأت همراه روز چهارشنبه 06/11/1400 با حضور در مجتمع صنعتی اسفراین، ضمن بازدید از خطوط تولید، فعالیتها و مسائل این واحد بزرگ صنعتی و تولیدی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.