دکتر حمید بازارگان، معاون صنایع پیشرفته ایدرو در حاشیه برگزاری رویداد تانای صنعت خراسان شمالی در روز سه شنبه ۱۳ تیرماه سال جاری از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کرد و از نزدیک در جریان تولیدات و محصولات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، خراسان شمالی، روز سه شنبه میزبان اولین رویداد تانای صنعت به میزبانی شرکت لوله گستر و با همکاری مجتمع صنعتی اسفراین بود‌.