مهندس نیازی، سرپرست وزارت صمت، در سومین روز از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز تهران (جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) از غرفه مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کرد