معاون صنایع پیشرفته ایدرو در بازدید از رویداد علمی تانای صنعت :

تاکید بر حمایت از تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای علمی شرکت های دانش بنیان

معاون صنایع پیشرفته ایدرو در رویداد تانای صنعت خراسان شمالی بر حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای علمی شرکت های دانش بنیان تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین به نقل از ایدرو نیوز حمید بازارگان در بازدید از نمایشگاه نخستین رویداد تانای صنعت خراسان شمالی به ۹ مرحله تولید علم تا تجاری سازی در ادبیات زیست بوم نوآوری اشاره و خاطرنشان کرد: کشور در مرحله تولید علم در موقعیت خوبی دارد ، اما در مرحله میانی و پایانی که تولید فناوری و تولید صنعتی است، دچار نقصان است و نمی تواند در تجاری سازی علم خوب عمل کند .
بازارگان با تاکید بر اینکه ایدرو بر ۲ موضوع فراهم کردن زیر ساخت تجاری سازی و بهم رسانی شرکت های دانش بنیان و نیازهای فناورانه واحد های تولیدی متمرکز است ، افزود : سازمان از سال ۱۳۹۸ بدنبال طرح رسوخ فناوری بوده و براساس آن شرکت های دانش بنیان را به نیارمندی های صنایع بهم رسانی می کند .
رویداد علمی تانا ( توسعه و ارتقا زیست بوم نوآوری استان ها) در حوزه صنعت با هدف توسعه تعاملات سازنده بین سازمان‌ها و نهادهای صاحب نیاز، گروه ‌های فناور و صاحب راهکار و سرمایه‌گذاران برگزار می شود تا جدای از باز کردن گره های مالی شرکت های دانش بنیان، نیازهای فناورانه صنایع نیز تامین شود.
در نمایشگاه تانای صنعت خراسان شمالی سه صنعت بزرگ و ۱۱ شرکت دانش بنیان حضور دارند.