مهندس سعید ملایی، معاونت اداری و پشتیبانی مجتمع صنعتی اسفراین از آغاز تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگر مجتمع صنعتی اسفراین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، مهندس ملایی در جلسه ای که درخصوص پیگیری و بررسی تبدیل وضعیت جامعه هدف شهرستان در روز دوشنبه 9 اسفند ماه در محل مجتمع صنعتی اسفراین با حضور محمدزاده سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی، روز فراخ معاون تعاون بنیاد استان، زارعی رئیس اداره اشتغال بنیاد استان، رحیم زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسفراین، شیرزادی مشاور امور ایثارگران استانداری و قرنی نماینده فرمانداری اسفراین برگزار شد با اشاره بر اینکه تعداد 262 نفر از کارکنان قراردادی و پیمانکاری مجتمع صنعتی اسفراین مشمول مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران هستند اظهار داشت: تاکنون دریافت استعلام تعداد 58 پرونده از کارکنان قراردادی به این مجتمع انجام شده است و در اسرع وقت احکام پرسنلی ایشان صادر خواهند شد.

معاونت اداری و پشتیبانی مجتمع صنعتی اسفراین ضمن تشکر از اهتمام و پیگیری های مجدانه دکتر ملک مدیریت عامل این مجتمع در تسریع امور خاطرنشان کرد: تعداد 139 پرونده مربوط به کارکنان قراردادی مجتمع و 123 پرونده هم درخصوص پرسنل پیمانکاری می باشد و با توجه به اینکه قانون فوق لازم الاجرا می باشد، تبدیل وضعیت مابقی همکاران پس از دریافت استعلام از مراجع ذیربط انجام خواهد شد.