مهندس بیابانی مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین، معاونان و جمعی از کارکنان مجتمع صنعتی اسفراین، سوم خردادماه 1402، با حضور در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه فتح خرمشهر، در ناحیه مقاومت اسفراین، این روز را گرامی داشتند.