مانور ایمنی بازرسان کار استان خراسان شمالی به مناسبت هفتم مهر ماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی، همزمان با سراسر کشور با حضور دکتر اسلام خواه مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی، مهندس نباتیان معاون روابط کار استان، مهندس رنجر رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، خانم آسیائی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین در مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برگزار شد.
این بازدید با هدف اجرای طرح سراسری بازرسی از کارگاههای پرخطر و مانور ایمنی بازرسان کار استان انجام شد.