مجتمع صنعتی اسفراین، میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت
دکتر فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه دکتر حسین پور نماینده مردم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین نژاد استاندار خراسان شمالی و تنی چند از مدیران و مسئولین استان و شهرستان اسفراین، روز جمعه 1401/04/10 همزمان با روز صنعت و معدن از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کرده و از نزدیک در جریان تولیدات این واحد بزرگ صنعتی قرار گرفتند.