مجتمع صنعتی اسفراین در هفتمین همایش تجلیل از مسئولین ایمنی و کارگاه ایمن برتر خراسان شمالی در سال 1401، به عنوان کارگاه برتر ایمن استان خراسان شمالی انتخاب شد و لوح تقدیر و تندیس این همایش به پاس تلاش‌های صورت گرفته در مجتمع صنعتی اسفراین به مهندس سعید کاظمی، مدیر عامل این مجتمع اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، با توجه به ارزیابی های انجام شده توسط اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از هر شهرستان استان یک کارگاه ایمن برتر و 2 نفر مسئول ایمنی برتر انتخاب شده است که در شهرستان اسفراین، مجتمع صنعتی اسفراین با توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش حوادث به عنوان کارگاه برتر و مسئول ایمنی شرکت هم به عنوان مسئول ایمنی برتر انتخاب شده است.