به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، در این اجلاس که در هفتم خرداد ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مریم کلاته عربی، رئیس تضمین کیفیت و تعالی سازمانی مجتمع صنعتی اسفراین به نیابت از مدیرعامل وقت، مهندس بیابانی و کلیه پرسنل زحمتکش این مجتمع، تندیس زرین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری را از دکتر هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست شورای سیاست گذاری این اجلاس دریافت کرد و برگ زرین دیگری بر افتخارات این مجتمع بزرگ صنعتی افزود.