سعید کاظمی، مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین با تأکید بر هدف اصلی این مجتمع مبنی بر “تولید هدفمند، بازار پایدار” خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما حفظ مجموعه است و در کنار آن به دنبال توسعه ای هدفمند هستیم که فولاد اسفراین دیگری را در کنار این مجموعه ایجاد کنیم.
وی در ادامه گفت: با تولد یک فولاد اسفراین دیگر، ظرفیتهای جدیدی به لحاظ اقتصادی و اشتغال در شهرستان اسفراین و استان ایجاد خواهد شد و صنایع پایین دستی نیز گسترش یافته و فعالیت بیشتری خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از اولویتها و سیاستهای جدید این مجموعه، مدیریت درست منابع انسانی و انتقال دانش از نسلهای قبلی به نسلهای جدید است، اظهار داشت: فولاد اسفراین، منبع عظیمی از گنج های انسانی است و هریک از این نیروها یک نخبه و گنجینه ای از اطلاعات هستند و تلاش خواهیم کرد نیروهای جدید که تخصص کمتری دارند توسط نیروهای باسابقه آموزش داده شوند و همچنین از بازنشسته ها دعوت خواهیم کرد در مرکز آموزش مجتمع به نیروهای جوانتر آموزشها و دانش فنی خود را انتقال دهند.
مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین بر ارتباط نزدیک و تعامل صنعت با دانشگاه در کنار ارتقاء شاخص های بهره وری تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی ما حفظ، ارتقاء و انتقال دانشی است که در این مجتمع وجود دارد و دریافت دانش از مجتمع و انتقال آن به نسلهای آتی، بالاترین مسئولیت اجتماعی می باشد.
وی با تأکید بر حفظ و بومی شدن دانش موجود در مجتمع صنعتی اسفراین افزود: در این مجموعه بزرگ صنعتی، دانش عظیم نانوشته زیادی وجود دارد که باید مکتوب و مستندسازی شود و بر این اساس، تلاش خواهیم کرد مراکز آموزشی خود را قویتر نموده و تجربیات خود را به دیگران انتقال دهیم و همچنین از دانشگاههای معتبر کشور و استان دعوت می کنیم تا با عقد تفاهم نامه بتوانند دانش عظیمی که در این مجتمع وجود دارد را مکتوب و حفظ کنند.
کاظمی درخصوص ارتباط با شرکتهای دانش بنیان تصریح کرد: حمایت از طرحهای تحقیقاتی و توسعه همکاری با شرکتهای دانش بنیان در سراسر کشور و با اولویت شرکتهای بومی و استانی از دیگر اهداف اصلی این مجتمع تولیدی می باشد.