در کارگاه نمونه سازی، قطعات خام ارسالی از واحدی های تولیدی و واحد مهندسی با برشکاری ، فرزکاری ، ماشینکاری به  تهیه نمونه های کشش ، ضربه ، آنالیز ، ساختار، اندازه دانه ، ناخالصی طبق استاندارد مربوطه تبدیل  می گردد.

 تجهیزات موجود در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام  دستگاه مدل

سازنده

 

۱

دستگاه تراش

TN50D

ماشین سازی تبریز

۲

دستگاه تراش

TN50B

ماشین سازی تبریز

۳

دستگاه صفحه تراش

ST450

شرکت صفحه تراش اصفهانی

۴

اره لنگ

هیدرولیک ۲۵۳

ماشین سازی خیری

۵

اره نواری

(BEHRINGER)HBP220

آلمان

۶

اره نواری

WAY TRAIN

تایوان

۷

ABRASIVE CUTTER

SERVOCUT-M 350

 
۸

دستگاه دریل فرز

۴۰H تایوان
۹

دستگاه فرز

FP4M

ماشین سازی تبریز

۱۰

دستگاه ناچ زنی

 

مؤسسه متالورژی رازی

۱۱

سنگ زن دیواری

GD 250 ایران
۱۲ ابزار تیزکن

MAT 200A

ماشین سازی تبریز

۱۳ سنگ ابزار تیزکن BL3A

ماشین سازی تبریز

۱۴ دستگاه الکتروجوش

۵۰۰A

ایران