در کارگاه نمونه سازی، در مراحل تولید و یا پس از پایان فرآیند تولید، نمونه های کشش ، ضربه ، آنالیز ، ساختار، اندازه دانه ، ناخالصی طبق استاندارد مربوطه ساخته می شود.

 تجهیزات موجود در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام  دستگاه مدل

سازنده

 

1

دستگاه تراش

TN50D

ماشین سازی تبریز

2

دستگاه تراش

TN50B

ماشین سازی تبریز

3

دستگاه صفحه تراش

ST450

شرکت صفحه تراش اصفهانی

4

اره لنگ

هیدرولیک 253

ماشین سازی خیری

5

اره نواری

(BEHRINGER)HBP220

آلمان

6

اره نواری

WAY TRAIN

تایوان

7

ABRASIVE CUTTER

SERVOCUT-M 350

8

دستگاه دریل فرز

40H تایوان
9

دستگاه فرز

FP4M

ماشین سازی تبریز

10

دستگاه ناچ زنی

مؤسسه متالورژی رازی

11

سنگ زن دیواری

GD 250 ایران
12 ابزار تیزکن

MAT 200A

ماشین سازی تبریز

13 سنگ ابزار تیزکن BL3A

ماشین سازی تبریز

14 دستگاه الکتروجوش

500A

ایران