پرسشنامه شناخت و ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مجتمع فولاد اسفراین
Step ۱ of 48
پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، به منظور شناخت و ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود مجتمع فولاد اسفراین بر اساس "مدل استاندارد APO" جهت اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش تدوین گردیده است. آشنایی دقیق با نیازها، موانع و یا تسهیلاتی که برای اجرای مدیریت دانش وجود دارند، امری ضروری برای پیاده‌سازی موثر مدیریت دانش بوده و عدم وجود آن منجر به انحراف از اهداف تعیین شده می‌شود. بنابراین از شما همکار گرامی تقاضا داریم با پاسخگویی دقیق به سوالات این پرسشنامه، ما را در این امر مهم یاری نمایید. تعاریف دانش : کلیه ی آموزه‌های تولید شده حین فرآیندهای کاری که دانستن آن به وسیله‎ ی دیگران برای سازمان ایجاد ارزش افزوده می‌کند. مدیریت دانش : فرایند کشف، کسب، ایجاد و توسعه، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می‌پذیرد. قابل ذکر است که، مقصود از سازمان در این پرسشنامه، مجتمع فولاد اسفراین است که در محدوده‌ این پروژه می‌باشد.