WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (7)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (6)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (5)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (4)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (3)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (2)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17 (1)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.17
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.16 (1)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.16
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.15 (1)
WhatsApp Image 2022-01-30 at 11.46.15

بازدید استاندار خراسان شمالی از مجتمع صنعتی اسفراین

دکتر حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی به همراه دکتر حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و فرماندار اسفراین و هیأت همراه روز چهارشنبه 06/11/1400 با حضور در مجتمع صنعتی اسفراین، ضمن بازدید از خطوط تولید، فعالیتها و …
ادامه مطلب