آزمایشگاه های عملیات حرارتی و خواص مکانیکی

آزمایشگاه های عملیات حرارتی و خواص مکانیکی با توجه به تجهیزات و دانش فنی مطابق جدول ذیل، قابلیت انجام آزمونهای خواص مکانیکی ( تست کشش و ضربه و سختی و تست جومینی  )  مطابق استاندارهای مربوطه را دارا می باشد. نام …
ادامه مطلب

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی با تجهیزات و دانش فنی روز و با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، وظیفه کنترل مباحث ریزساختاری  مطابق استانداردها و خواسته مشتری ( آزمون تعیین ساختار،ناخالصی ، اندازه دانه ، عمق دکربوره ، ماکرو اچ ، سولفورپرینت …
ادامه مطلب

معرفی آزمایشگاه ها

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین  با پرسنل مجرب و آموزش دیده در مراکز صنعتی معتبر داخلی و خارجی و با فراهم آوردن مجموعه کاملی از تجهیزات معتبر اروپایی امکان تست  محصولات و ارایه خدمات به  بیرون از مجتمع را ایجاد نموده  …
ادامه مطلب

کارگاه نمونه سازی

در کارگاه نمونه سازی، در مراحل تولید و یا پس از پایان فرآیند تولید، نمونه های کشش ، ضربه ، آنالیز ، ساختار، اندازه دانه ، ناخالصی طبق استاندارد مربوطه ساخته می شود.  تجهیزات موجود در این کارگاه به شرح …
ادامه مطلب

کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت مجتمع صنعتی اسفراین ، از سه زیر مجموعه ، کنترل کیفیت موادواقلام ورودی، کنترل کیفیت ذوب و کنترل کیفیت آهنگری می باشد .اکثر پرسنل این واحد دارای مدارک معتبربرای بازرسی های مورد نیاز به صورت کاملأ تخصصی …
ادامه مطلب