شفت توربین بادی

   نام محصول : Wind Turbine Main Shaft

    جنس:  34CrNiMo6

   کاربرد: شافت توربین بادی (صنایع نیروگاهی)

   وزن : 5750 کیلوگرم