شافت موتور قایق

جنس: 34CrNiMo6

کاربرد: قایق سازی در صنایع دریایی و …

وزن : 5750 کیلوگرم

توضیحات محصول

ترکیب شیمیایی ( بر اساس نیاز مشتری)

Grade C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% Mo% V% AI%
۳۴CrNiMo6

EN10083-3:2006 (ref)

Std Min ۰.۳۰ ۰.۵۰ ۱.۳۰ ۱.۳۰ ۰.۱۵
Max ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۸۰ ۰.۰۲۵ ۰.۰۳۵ ۱.۷۰ ۰.۳۰

 

EN 34CrNiMo6 Steel Standards And Equivalents

شرایط تحویل سفارش

BS EN 10083 -3: 2006 ۳۴CrNiMo6 / 1.6582 ASTM A29: 2004 ۴۳۳۷