شفت روتور ژنراتور

 

  جنس: 26NiCrMo14-5

 

عملیات حرارتی: کوئنچ تمپر