پاتیل حمل سرباره (Slag Pot)

    جنس:  GS16Mn5, GS-45.3

   کاربرد: صنایع فولاد سازی جهت حمل مذاب

   وزن : 19700  کیلو گرم

توضیحات محصول

ترکیب شیمیایی (بر اساس نیاز سفارش دهنده) :

Grade C Si Mn P S C Cr Ni
GS – 16 Mn5 min 0.15 1.00
max 0.20 0.6 1.50 0.020 0.015 0.15 0.30 0.40

 

C(%)    Si(%)  Mn(%)  P(%)     S(%)
GS-45.3    Max 0.25    Max 0.60 0.20-0.50  Max 0.040      Max 0.040

 

 

شرایط تحویل سفارش 

 

Grade HEAT TREATMENT
GS – 16 Mn5 Normalized

Delivery Shapes: HEAT TREATMENT

Process Root: EAF-LF-VD-IC