در راستای پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان، افزایش راندمان خط تولید و کاهش مصرف انرژی، متخصصان و کارشناسان خط تولید در مجتمع صنعتی اسفراین با بهینه سازی خط تولید و اعمال تغییرات اساسی در فرایند تولید قطعه حساس و استراتژیک محور قطار موفق شدند راندمان، سرعت تولید و ظرفیت محور قطار را افزایش دهند.
دکتر علینژاد مدیر تولید مجتمع صنعتی اسفراین با اعلام این خبر اظهارداشت: تغییر کاربری و ایجاد اصلاحات ساختاری در کوره و استفاده از روش واکینگ بیم بجای کوره واگنی، بهینه سازی شارژ و دشارژ قطعات و همچنین بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.
مدیر تولید مجتمع صنعتی اسفراین در ادامه گفت: با استفاده از این روش نه تنها ظرفیت تولید محور قطار افزایش یافته بلکه محورهای تولیدی به لحاظ پارامترهای متالورژیکی نظیر خواص مکانیکی و ساختار متالورژیکی نیز در سطح بسیار بالاتری قرار دارند.
وی افزود: افزایش سرعت و راندمان تولید محور قطار با روش جدید باعث حذف دو ایستگاه کاری تابگیری و تنش زدایی از چرخه تولید شده و از طرفی زمان سیکل عملیات حرارتی و میزان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
دکتر علینژاد خاطرنشان کرد: مجتمع صنعتی اسفراین توانسته است با حمایت و رهبری مدیریت ارشد و اتکاء به نیروی انسانی توانمند و همچنین تجهیزات منحصر به فرد مستقر در خط تولید، گامهای مؤثری در جهت خودکفایی صنایع استراتژیک داخلی در تولید قطعات حساس بر دارد.