ذوب قطره ای(ESR)

بطور کلی فرآیند ذوب قطره ای(ESR) با هدف تولید شمش هایی با هموژنیتی عنصری و ترکیبی بالاتر و در عین حال ناخالصی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ،و بطور خاص روش ذوب قطره ای برای تولید فولاد های آلیاژی خاص که  عناصر آلیاژی در آنها میل شدیدی به جدایش داشته و با روش های مرسوم ریخته گری وشمش ریزی قابل تولید نمی باشند ،مورد استفاده قرار می گیرد.

در شرکت فولاد آلیاژی اسفراین برای ذوب مجدد و بدست آوردن انواع گریدهای مختلف فولادی با کیفیت بالا از عملیات ذوب قطره ای (ESR) استفاده می شود.

استفاده از فرآیند ذوب قطره ای با  ایجاد امکان کنترل بیشتر بر روی تولید محصولاتی با ساختار فیزیکی مستحکم و ساختار شیمیایی یکنواخت از مزیت های تولیدات شرکت فولاد آلیاژی اسفراین می باشد.

این محصولات آلیاژی به دلیل ترکیب شیمیایی کنترل شده و تضمین شده، قابلیت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع هوا فضا،نیروگاه های هسته ای و حرارتی و سایر صنایع خاص و پیشرفته را  دارا می باشند.

ذوب قطره ای برای تولید شمشهایی با همگنی بالای ترکیب شیمیایی که همزمان ناخالصی های بسیار پایینی دارند استفاده می گردد. ظرفیت سالانه واحد ذوب قطره ای مجتمع تقریبا ۶۰۰۰ تن می باشد.

با داشتن سه واحد ذوب این مجموعه قادر است شمشهایی با طول ۶۰۰۰ میلیمتر و قطر ۱۲۰۰ میلیمتر در قسمت میانی قالب حرکت کننده تولید بنماید. همچنین شمشهایی به طول ۲۷۰۰ میلیمتر و قطر ۹۰۰ میلیمتر را میتوان با بکار گیری قالب ثابت اضافه تولید نمود.

برای جلوگیری از جذب گاز ماشین ذوب قطره ای مجهز به سیستم تزریق گاز خنثی آرگون و نیتروژن می باشد.

مقدار اکسیژن در شمش خرجی به صورت زیر می باشد:

فولادهای کم آلیاژ (تا ۰.۲۵% کربن): ۳۵-۵۰ PPM

فولادهای کم آلیاژ (بین ۰.۲۵ تا ۰.۵% کربن): ۲۵-۴۰ PPM

فولادهای ۱۳% کروم، ۰.۲% کربن: ۴۰-۶۰ PPM

فولادهای پر آلیاژ: ۴۷-۷۰ PPM

گوگرد زدایی: در هوا و در حالت ذوب مجدد: ۵۰-۶۰%

ناخالصی های غیر فلزی میکروسکپی: بر اساس ASTM E45

بیشترین تغییرات آنالیز شیمیایی در شمش خروجی: Ti: ± ۰.۰۵%، Si: ± ۰.۰۳%، Al: ± ۰.۰۱%

جدول زیر مشخصات شمش قابل تولید در ذوب قطره را بدست میدهد:

No Title Specification
۱ Max Ingot Dimension For Retractable

Base Plate Melt Station

Length: max. 6000 mm

Diameter: 450, 800, 1000, 1200 mm

Weight: max. 52900 Kg

۲ Max Ingot Dimension For

Static Mold Melt Station

Length: max. 2700 mm

Diameter: 900 mm

Weight: max. 15000 Kg

۳ Final Products (After Pressing or Forging) Heat Treatable & Case Hardening Steels: Diameter: max. 700 mm

Tool & Stainless Steels: Diameter: max. 600 mm