کارگاه ذوب و ریخته گری

تولید فولادهای آلیاژی نیازمند فرآیندهایی است که بتواند آلیاژی همگن ، تمیز از لحاظ حضور آخالهای غیرفلزی، دارای کمترین مقدار از عناصر ناخواسته مانند گوگرد ، فسفر و همچنین کمترین مقدار گاز تولید نماید.به همین منظور کارگاه ذوب و ریخته گری مجتمع ، جهت تهیه شمش های فولاد آلیاژی با کیفیت بالا طراحی و اجرا شده است که شامل فرآیندهای ذوب ، متالورژی ثانویه و شمش ریزی می باشد.

واحد ذوب فولاد آلیاژی اسفراین مجهز به دستگاه قوس الکتریکی قدرتمند با ظرفیت ۵۰ تن می باشد.این دستگاه توسط شرکت دانیلی ایتالیا(DANIELLY ITALY) طراحی و با همکاری شرکت اینتکو اتریش ( INTECO AUSTRIA) نصب و راه اندازی شده است.

تعدادی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در کارگاه ذوب و ریخته گری شرکت فولاد آلیاژی اسفراین در ادامه آمده است:

  1.  کوره ذوب قوس الکتریکی (EAF) با ظرفیت ۵۰ تن
  2.  کوره پاتیلی (LF)
  3.  سیستم گاززدائی و کربن زدائی در خلاء ( VD/VOD ) ،با ظرفیت ۵۰ تن
  4.  سیستم گاززدائی جریانی در خلاء (VSD) با ظرفیت۸۰ تن
  5.  سیستم غبارگیر کامل
  6.  واحد تولید اکسیژن و گازهای صنعتی
  7.  تجهیزات حمل و نقل سبک و سنگین کارگاهی
  8.  تجهیزات آماده سازی قراضه
  9.  تجهیزات کنترل کیفیت

در ادامه بخش های اصلی واحد ذوب شرکت فولاد اسفراین را به طور مختصر معرفی می کنیم.

الف)  کوره قوس الکتریکی (EAF)

قراضه های مختلف گریدهای فولادی بصورت جدا شده ذخیره شده اند و قبل از شارژ در کوره بطور کامل از لحاظ کیفی کنترل میگردند. بدین وسیله فرآیند شارژ در کوره قوس الکتریکی ۵۰ تنی تسهیل گردیده است. کوره قوس به متعاقبا فرآیند فولادسازی در کوره پاتیلی به ظرفیت ۵۰ انجام میشود. این کوره شامل سیستم دمش آرگون با خلوص بالا از کف می باشد. فرآیند دمش آرگون به منظور دستیابی به دما و ترکیب شیمایی همگن و همچنین فسفرزدایی (تا کمتر از ۰.۰۰۵) انجام می شود. واحد فولادسازی و ریخته گری همچنین دارای سیستم VD، VOD، VSD و همچنین ESR برای انجام فرآیند متالورژی ثانویه می باشد تا ترکیب شیمایی مورد نظر حاصل گردد و هیدروژن موجود در مذاب تا کمتر از ۰.۰۱ درصد پایین آورده شود. در فرآیند متالورژی ثانویه نیتروژن تا سطح کمتر از ۶۰PPM  پایین آورده میشود.

ب)  گاززدایی در خلا (VD)

واحد گاز زدایی در خلا به ظرفیت ۵۰ تن بوده که برای گاززدایی از مذاب تحت خلا کمتر از ۲ میلی بار و برای فولادهایی که نیاز به هیدروژن کمتر از  ۱.۵PPM، نیتروژن کمتر از ۶۰PPM، گوگرد کمتر ۳۰PPM و اکسیژن کمتر از ۳۰PPM دارند طراحی شده است.

پ) بار ریزی تحت خلا (VSD)

این سیستم برای تولید شمشهای سنگینی هست که مقادیر گاز بسیار کمی دارند می باشد و سیستم ریخته گری تحت خلا کمتر از ۲ میلی بار انجام می شود.

ت) کربن زدای توسط اکسیژن تحت خلا(VOD)

از این سیستم برای تولید گریدهای مختلف فولاد زنگ نزن و گرید های فولادی کم کربن استفاده می شود که مقدار کربن به کمتر از ۰.۰۳ درصد قابل رساندن است.

واحد ریخته گری شرکت فولاد آلیاژی اسفراین

واحد ریخته گری شرکت فولاد آلیاژی اسفراین قادراست شمشهایی با قطرهای مختلف از ۵۰۰ میلیمتر تا ۱۸۵۰ به وزن تا ۸۰ تن تولید کند.

همچنین قسمت قطعه ریزی  شرکت فولاد فولاد اسفراین را قادر میسازد تا قطعات سنگینی نظیر پاتیل سرباره را نیز تولید کند.

واحد ذوب و ریخته گری شرکت آلیاژی فولاد اسفراین در سال ۱۳۸۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

 

شرکت تولیدکننده : DANIELLY ITALY
نصب و راه اندازی : INTECO AUSTRIA
سال بهره برداری : 1383