در حاشیه حضور مجتمع صنعتی اسفراین در نمایشگاه ریلی تهران 1402 انجام شد:
امضای تفاهمنامه همکاری میان مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت دیزل سنگین ایران(دسا)در خصوص تولید قطعات موتور دیزل سنگین
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، با توجه به هدف گذاری مدیریت ارشد این مجتمع در توسعه سبد محصولات استراتژیک به ویژه تولید و تحویل مجموعه قطعات مورد مصرف در صنایع حمل و نقل، مذاکراتی با شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در خصوص بومی سازی قطعات موتور دیزل سنگین که بدلیل وضع تحریم‌های بین المللی و عدم امکان واردات آن از نیازهای اساسی مورد مصرف در صنایع ریلی، نیروگاهی و دریایی می باشد صورت پذیرفت.
در این راستا طی یک ماه گذشته بازدید های دو جانبه از مجموعه ها توسط کارشناسان فنی هر دو شرکت انجام شد.
ماحصل این اقدامات امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی بود که طی آن مقرر شد براورد نهایی امکان بومی سازی و ساخت قطعات اصلی موتور دیزل سنگین به صورت فورج، ریخته گری و ماشینکاری نهایی از جمله بدنه سیلندر، سرسیلندر، شاتون، میل لنگ و میل بادامک توسط کارگروه مشترک دو شرکت صورت پذیرد و در نهایت در قالب قرارداد فروش نسبت به تولید و تحویل آنها اقدام شود.