مجتمع صنعتی اسفراین:

سفیر کشور بنگلادش در ایران، آقای ای.اف.ام گوسال اعظم سارکار (AFM Gausul Azam Sarkar)، و هیأت همراه در سفر به استان خراسان شمالی در مورخه 1401/03/29 از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین بازدید کرده و از نزدیک در جریان تولیدات و توانمندیهای این واحد بزرگ صنعتی قرار گرفتند.