در همایش بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی، مجتمع صنعتی اسفراین، منتخب در توسعه فناوری شد

همایش بنگاه فناوری و رشد اقتصادی روز شنبه 20 اسفند ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهوری برگزار شد و مجتمع صنعتی اسفراین در این همایش به عنوان مجموعه برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، عباس بیابانی، مدیرعامل این مجتمع در همایش بنگاه فناوری و رشد اقتصادی با اشاره به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان شعار سال اظهار داشت: حمایت از شرکتهای دانش بنیان و توسعه فعالیتهای آنها به عنوان محور اصلی برنامه های حمایتی در دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی افزود: با توجه به توسعه پروژه‌ها و افزایش نیازهای تحقیقاتی و دانش روز در مجتمع صنعتی اسفراین و لزوم گسترش ارتباط با شرکتهای دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی، همکاری مشترک بین مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت های دانش بنیان آغاز شده است.
در پایان این همایش از برترینهای توسعه فناوری در بنگاهها در سال 1401 تقدیر شد و اهدای لوح و تندیس به عباس بیابانی مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان مجموعه برگزیده و پیشرو در توسعه فناوری اختصاص یافت.
این همایش با هدف هم افزایی فرابخشی و ملی و ایجاد ارتباط اثربخش میان بنگاهها، دانشگاهها(پژوهشگاهها) و شرکتهای دانش بنیان برای تحقق اهداف دانش بنیان برگزار شد.