شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد فراخوان شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان انواع مواداولیه، مصرفی و قطعات یدکی وارداتی مورد نیاز خود را

به شماره فراخوان 2000001469000066

 

   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 لازم به ذکر است کلیه متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت درسامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار فراخوان درسایت سامانه : روز دوشنبه 29/09/1400 می باشد.

مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه 05/10/1400

مهلت ارسال پاسخ استعلام: ساعت 09:00 روز سه شنبه 21/10/1400

 

اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد  فراخوان و ارائه مدارک):

05837217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاوسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

  • دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین