به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، غرفه این مجتمع در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس اصفهان مفتخر به دریافت لوح سپاس غرفه نمونه در بومی سازی و خودکفایی از سوی مدیر برگزاری این نمایشگاه شد.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس اصفهان از یکم تا چهارم شهریورماه میزبان متخصصان، کارشناسان، شرکت های تولیدی و خدماتی، صاحبان سرمایه و تکنولوژی، شرکت های دانش بنیان و عموم مردم گرامی بود.