loader image

مجتمع صنعتی اسفراین پیشرو در انجام مسئولیت‌های اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان‌ها در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان‌ها یعنی حداکثر کردن سود را تعالی ببخشد؛ در این راستا مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان یک شرکت متعالی از ابتدا توجه ویژه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته و همواره سعی نموده است در قبال جامعه‌ مسئولانه‌ عمل کند و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین تأکید مدیران ارشد این مجتمع عظیم صنعتی در خصوص ‌انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی انجام داده است و رویکرد مثبت این مجتمع به مسئولیت‌های اجتماعی موجب بهبود مداوم آن در موضوعات مختلف است.

 

مجتمع صنعتی اسفراین در کنار دستاوردها و کسب رکورد تولید، نسبت به مسئولیت اجتماعی بی تفاوت نبوده است به طوریکه در 19 بهمن ماه 1400 موفق به دریافت “تندیس زرین چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی در سطح ملی” شد.