شرکت مجتمع صنعتی اسفراین  با پرسنل مجرب و آموزش دیده در مراکز صنعتی معتبر داخلی و خارجی و با فراهم آوردن مجموعه کاملی از تجهیزات معتبر اروپایی امکان تست  محصولات و ارایه خدمات به  بیرون از مجتمع را ایجاد نموده  است.

ما برای تضمین کیفیت نتایج آزمون نزد مشتریان، اثبات صلاحیت فنی آزمایشگاه ها ، ایجاد اعتماد نزد مشتریان درسطح ملی و بین المللی و اعتبارگواهینامه آزمون در سطح بین المللی اقدام به استقرار و تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی(  استاندارد  ISO/IEC 17025)  از مرکز اعتباردهی Turkak کشور ترکیه نموده ایم.

مجموعه آزمایشگاهای آزمون وکالیبراسیون علاوه بر انجام آزمونهای مرتبط با محصولات تولیدی شرکت ، آمادگی ارایه خدمات آزمون در زمینه های مختلف متالور‍ژی شامل  آزمونهای خواص مکانیکی ( تست کشش و ضربه وسختی  )،  متالوگرافی ( آزمون تعیین ساختار،ناخالصی ، اندازه دانه ، عمق دکربوره ، ماکرو اچ ، سولفورپرینت ، میکرو سختی سنجی )  عملیات حرارتی   و آنالیز شیمیایی،آنالیزگاز  وآزمون های  مرتبط با آب شرب و صنعتی  وکالیبراسیون  در زمینه کمیت های دما ، فشار ، ابعادی را دارد .

مجموعه آزمایشگاه های  آزمون وکالیبراسیون مجتمع شامل واحد های زیر می باشند :

۱-  کارگاه نمونه سازی

۲-  آزمایشگاه عملیات حرارتی

۳-  آزمایشگاه خواص مکانیکی

۴-  آزمایشگاه متالوگرافی

۵-  آزمایشگاه کوانتومتر

۶-  آزمایشگاه شیمی

۷-  آزمایشگاه کالیبراسیون

استقرار آزمایشگا های آزمون و کالیبراسیون  ISO / IEC 17025  در آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون :

مجتمع صنعتی اسفراین به منظور اعتباروتضمین کیفیت نتایج آزمون وکالیبراسیون  استاندارد ISO /IEC 17025  را در آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون  پیاده سازی کرده است  و  منتظر ممیزی تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت  ترکیه می باشد .

آزمایشگاههای مجتمع  به منظور اطمینان از کیفیت نتایج آزمون مطابق  روش‌های اجرایی کنترل کیفیت داخلی وخارجی آزمایشگاه  با روشهای ذیل از صحت  نتایج آزمون اطمینان  حاصل می کند :

۱- مشارکت در برنامه‌های آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT)

۲- کالیبراسیون تجهیزات موثر برکیفیت در آزمایشگاه  کالیبراسیون مجتمع

۳- استفاده منظم از مواد مرجع تأیید شده   CRM  به منظور تصدیق تجهیزات آزمون

۴- کنترل پایداری دستگاه های آزمون با بکارگیری مواد مرجع ثانویه ( با استفاده از نمودارهای کنترلی )

مجتمع طبق برنامه سالیانه در آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT)Proficiency Testing (PT) شرکت کرده وپس از دریافت نتایج ، نتایج مورد تجزیه تحلیل قرار  می گیرد .

نتایج آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT) به منظور تصدیق صحت نتایج جهت اطلاع مشتریان در سایت قرارمی گیرد .