شرکت مجتمع صنعتی اسفراین  با پرسنل مجرب و آموزش دیده در مراکز صنعتی معتبر داخلی و خارجی و با فراهم آوردن مجموعه کاملی از تجهیزات معتبر اروپایی امکان تست  محصولات و ارایه خدمات به  بیرون از مجتمع را ایجاد نموده  است.

ما برای تضمین کیفیت نتایج آزمون نزد مشتریان، اثبات صلاحیت فنی آزمایشگاه ها ، ایجاد اعتماد نزد مشتریان درسطح ملی و بین المللی و اعتبارگواهینامه آزمون در سطح بین المللی اقدام به استقرار و تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
(  استاندارد  ISO/IEC 17025)  از مرکز اعتباردهی Turkak کشور ترکیه نموده ایم.

مجموعه آزمایشگاهای آزمون و کالیبراسیون علاوه بر انجام آزمونهای مرتبط با محصولات تولیدی شرکت ، آمادگی ارائه خدمات آزمون در زمینه های مختلف متالور‍ژی شامل  آزمونهای خواص مکانیکی ( تست کشش و ضربه وسختی  )،  متالوگرافی ( آزمون تعیین ساختار،ناخالصی ، اندازه دانه ، عمق دکربوره ، ماکرو اچ ، سولفورپرینت ، میکرو سختی سنجی )،  عملیات حرارتی   و آنالیز شیمیایی ، آنالیز گاز  و آزمون های  مرتبط با آب شرب و صنعتی  و کالیبراسیون  در زمینه کمیت های دما ، فشار ، ابعادی را دارد .

مجموعه آزمایشگاه های  آزمون وکالیبراسیون مجتمع شامل واحد های زیر می باشند :

1-  کارگاه نمونه سازی

2-  آزمایشگاه عملیات حرارتی

3-  آزمایشگاه خواص مکانیکی

4-  آزمایشگاه متالوگرافی

5-  آزمایشگاه کوانتومتر

6-  آزمایشگاه شیمی

7-  آزمایشگاه کالیبراسیون

استقرار آزمایشگا های آزمون و کالیبراسیون  ISO / IEC 17025  در آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون :

مجتمع صنعتی اسفراین به منظور اعتبار و تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون  استاندارد ISO /IEC 17025  را در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  پیاده سازی کرده است.

آزمایشگاههای مجتمع  به منظور اطمینان از کیفیت نتایج آزمون مطابق  روش‌های اجرایی کنترل کیفیت داخلی وخارجی آزمایشگاه  با روشهای ذیل از صحت  نتایج آزمون اطمینان  حاصل می کند :

1- مشارکت در برنامه‌های آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT)

2- کالیبراسیون تجهیزات موثر برکیفیت در آزمایشگاه  کالیبراسیون مجتمع

3- استفاده منظم از مواد مرجع تأیید شده   CRM  به منظور تصدیق تجهیزات آزمون

4- کنترل پایداری دستگاه های آزمون با بکارگیری مواد مرجع ثانویه ( با استفاده از نمودارهای کنترلی )

مجتمع طبق برنامه سالیانه در آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT) شرکت کرده و پس از دریافت نتایج ، نتایج مورد تجزیه تحلیل قرار  می گیرد .

نتایج آزمون‌های کفایت تخصصی Proficiency Testing (PT) به منظور تصدیق صحت نتایج جهت اطلاع مشتریان در سایت قرار می گیرد .