« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای در خصوص

خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا   مبلغ سپرده(ریال)
۱ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۳ شمش چدن ۲،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰
۲ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۴ الکترود گرافیتی قطر۳۵۰mm ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۵ قراضه آلیاژی(نگیر) ۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
۴ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۶ فرومولیبدن ۱۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز چهارشنبه ۲۶/۰۸/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۸/۰۹/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه  ۰۹/۰۹/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه ۰۹/۱۲/۱۴۰۰

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸۳۷۲۱۷۲۷۰ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین