« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای در خصوص

خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا   مبلغ سپرده(ریال)
1 2000001469000053 شمش چدن 2،325،000،000
2 2000001469000054 الکترود گرافیتی قطر350mm 3،500،000،000
3 2000001469000055 قراضه آلیاژی(نگیر) 1،125،000،000
4 2000001469000056 فرومولیبدن 15،450،000،000

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 26/08/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 08/09/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه  09/09/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز دوشنبه 09/12/1400

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217270 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین