نمایند‌گان مجتمع صنعتی اسفراین در سی و چهارمین جشنواره امتنان استانی و همایش تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید توسط استاندار معزز خراسان شمالی در سال 1402 و با توجه به شاخص‌ها و ارزیابی‌های انجام شده از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از بین 369 شرکت کننده، بعنوان کارگروه‌های برتر انتخاب شدند و لوح تقدیر و تندیس این همایش به پاس.. تلاش‌های صورت گرفته به این نمایند‌گان اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، در سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید که همزمان با این همایش برگزار شد، نمایندگانی از مجتمع صنعتی اسفراین توانستند به عنوان کارگروه‌ برتر در حوزه های مختلف انتخاب شوند:

آقایان مهندس مجید ربانی، قاسم اسپید، حسن رنجبر نمایندگان مجتمع صنعتی اسفراین بعنوان کارگروه برتر حوزه صنعت (تولید چرخ قطار مونوبولوک آلیاژی)

آقایان مهندس مهدی نامنی، حسین صفی‌خانی، محمدرضا ذاکری‌مطلق، علی هادیان، مصطفی خلیق‌پرتان نمایندگان مجتمع صنعتی اسفراین بعنوان کارگروه برتر حوزه خدمات فنی (مانیتورینگ پایش وضعیت)

آقای مهندس مهدی قیصرکوشکی نماینده مجتمع صنعتی اسفراین بعنوان مسئول ایمنی برتر

آقای علی رضایی نماینده مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان ورزشکار نمونه (رشته والیبال)

آقای مهندس ابوالقاسم رحیمی نماینده مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان قاری نمونه (رشته مفاهیم قرآن)