گزارش تصویری حضور مجتمع صنعتی اسفراین در پانزدهمین نمایشگاه صنعت فولاد اصفهان (متالکس 1402)

مجتمع صنعتی اسفراین، در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان

مهندس نظام دوست، معاونت مهندسی مجتمع صنعتی اسفراین، با حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن کرمان در گفتگو با روابط عمومی این مجتمع، به توضیحاتی پیرامون بومی سازی قطعات صنایع معدن توسط مجتمع صنعتی اسفراین پرداخت.

مهندس خیرخواه، معاون تولید و عضو هیئت مدیره مجتمع صنعتی اسفراین، در گفتگو با روابط عمومی این مجتمع، به توضیح اهم رویدادهایی که در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن کرمان در خصوص مجتمع صنعتی اسفراین به وقوع پیوست پرداخت.